Bestyrelsen

På forældremødet den 5. september 2019 blev nedenstående valgt til bestyrelsen, som 18. september konstituerede sig. Da institutionen 1. august 2020 er blevet en KKFO, er bestyrelsen nedlagt, men fortsætter som konstitueret forældreråd frem til forældremødet 3. september 2020 kl. 17.


Referater fra bestyrelsesmøder kan hentes her.


Formand

Ditte Aasborg

Tlf. 51 35 07 10

formand@husumfritidsinstitution.dk

Repræsenterer Trommen, på valg i lige årNæstformand

Stine Juul-Normann
Tlf. 27 20 29 52

n-formand@husumfritidsinstitution.dk

Repræsenterer Smørblomsten, på valg i ulige år

Bestyrelsesmedlemmer

Tea Lund Hammershøj

Tlf. 25 34 36 94

b1@husumfritidsinstitution.dk

Repræsenterer Smørblomsten, på valg ulige år
Michael Ørgreen

Tlf. 20 72 77 05

b2@husumfritidsinstitution.dk

Repræsenterer Smørblomsten, på valg lige år
Brian Bixby

Tlf. 25 15 44 40

b3@husumfritidsinstitution.dk

Repræsenterer Pavillonen, indtrådt for Gitte oktober 2019, på valg lige årGert Nordskilde

ekstern1@husumfritidsinstitution.dk

Eksternt medlem, udpeget frem til 2020.

Copyright © All Rights Reserved